Arhivă autor

Lucrări de istorie orală

10 martie 2010

„În materie de istorie orală, patru au fost în principal forțele care ne-au alimentat cu delicii în acești ani pofta de cazuistică, de istorie filtrată prin destine, fie tragice, fie triumfătoare:

1. lucrarea Irinei Nicolau și a colaboratorilor săi de la Muzeul Țăranului Român, al cărei corelar editorial a fost primul volum din Arca lui Noe;

2. impresionanta suită editorială realizată de Ana Blandiana și Romulus Rusan în seria Analelor Sighet (și nu numai);

3. cărțile Smarandei Vultur (și colaboratorii) privind soarta minorităților bănățene, a sașilor deportați din Ardeal după 1944 etc.;

4. apariția arhivei orale a lui Zoltan Rostas, sociologul care a realizat în anii șaptezeci-optzeci sute de ore de înregistrare cu mărturii despre interbelicul românesc, despre școala de sociologie a lui Dimitrie Gusti și despre echipele sale ‘regale’ care au scanat mediul rural românesc.”

Dan C. Mihăilescu, Litere, Arte, Idei, Nr. 282, 7 iulie 2003

Interviu cu Ștefan Dumitru

29 decembrie 2009

http://www.youtube.com/watch?v=pm2s_pcyE5o

http://www.youtube.com/watch?v=rgs37Pdq7fs

Teză de doctorat despre baptiștii din Transilvania

16 decembrie 2009

Florentina Budeanu a finalizat teza de doctorat “Cultul Baptist din Transilvania între 1948-1989 în memoria colectivă (judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj)”.

Detalii: Clujul Evanghelic

UPDATE

Rezumatul tezei se poate accesa pe pagina: decluj.files.wordpress.com

Ghidul de interviu – întrebări și teme de discuție

11 iunie 2009

w4

Date signaletice: nume, data nașterii, studii, religia, profesia, ocupația

Întrebări de bază

Origine confesională
Chestiunea convertirii
Poziția în comunitatea evanghelică
Relațiile dintre biserică și autorități (Inspectorul de culte)
Informatori în biserică
Disensiuni între membrii bisericii (pe tema relației cu autoritățile)
Credincioși marginalizați pentru credința lor
Directive din partea conducerii bisericii, a instituțiilor regionale, a Uniunii
Detalii despre persecuție
Consecințe în familie și în comunitatea confesională
Atitudinea bisericii față de cei persecutați

Întrebări concluzive

Etapele unui proiect de istorie orală

10 iunie 2009

1. Planificare și documentare

– identificare temă
– stabilire obiective și produse finale
– strategia de realizare: resurse umane, bancă de date, parteneri, logistică, buget
– documentare prealabilă

2. Cercetare

– realizarea interviurilor
– arhivarea
– transcrierea și editarea

3. Finalizare și evaluare

– valorificare
– evaluare
– raport final

Argumente pro și contra folosirii istoriei orale

10 iunie 2009

Oferă surse de informare care nu pot fi obținute altfel
Apelează la martori oculari
Este o sursă complementară pentru istoriile oficiale
Realizează un dialog viu cu sursa
Gradul redus de ideologizare

Lipsa de obiectivitate
Lipsa de rigoare
Selectivitate
Confuzie în cunoașterea trecutului

Imagini cu participanți la Workshop

10 iunie 2009

w1

w2

w3

Istoria orală – Încercări de definiție

10 iunie 2009

Natură narativă concretizată în mărturii cu scopul de a prezerva memoria și de a oferi modele comportamentale.

Un discurs narativ neideologizant rezultat, printr-o activitate de cercetare, conștientă și creativă, dintr-o colecție de mărturii, complementare istoriilor oficiale, prin care se păstrează exemple de comportament uman pentru generațiile următoare.

Demers de recuperare a memoriei unei comunități prin intermediul interviului cu scopul de a avea o sursă istorică complementară.

Persecuţia Bisericii în România comunistă. Cazul Evanghelicilor

10 iunie 2009

Workshop la Iaşi, 10-11 iunie 2009

Dănuț Mănăstireanu – Prezentarea proiectului
Dorin Dobrincu – Introducere în istoria evanghelicilor din România
Cosmin Budeancă – Atelier de istorie orală

Argumente pro și contra folosirii istoriei orale
Etapele unui proiect de cercetare
Identificarea martorilor oculari
Surse si resurse de informare
Ghidul de interviu
Tipuri de interviu
Locație, echipa, echipamente, aspecte legale ale interviului
Obiectivitate si subiectivitate
Realizarea interviului
Fișa interviului, transcrierea și arhivarea
Forme în care se poate finaliza și disemina cercetarea
Vizionare film